Ontwerpvisie gezonde werkomgevingen

Werknemers hebben zowel fysieke behoeftes als emotionele behoeftes. Een werkomgeving moet daarom niet alleen optimaal functioneren maar mensen ook een goed gevoel geven. In ons ontwerpproces combineren we daarom wetenschappelijk bewezen ontwerp-principes van welzijn met het ontwerpen van een positieve emotionele beleving. Daarbij focussen we ons op drie thema’s; productiviteit, gezondheid en welzijn.

Wij geloven in het idee van menselijke duurzaamheid; een benadering van architectuur die bewust is van de impact op mensen én de ecologische impact op de planeet. Wij streven naar ontwerpoplossingen die tegelijkertijd extra comfort genereren en energie besparen. Dit zorgt ervoor dat een duurzame kantoorrenovatie niet alleen de energierekening dient maar ook een kantoorgebouw extra aantrekkelijk maakt voor de gebruikers.

PRODUCTIVITEIT
Het belangrijkste principe van een productieve werkomgeving is het realiseren van een effectieve balans tussen samenwerken en concentratie.1 Een open werkomgeving kan ontmoetingen stimuleren en ervoor zorgen dat werknemers op de hoogte blijven van de werkzaamheden van collega’s. Informele ontmoetingen zijn belangrijk voor de band die werknemers voelen met elkaar en helpen bij de verspreiding van ideeën en kennis.   LEES MEER >>

Openheid geeft daarnaast ook een prettig gevoel van ruimtelijkheid en brengt het nodige daglicht binnen. De keerzijde is dat een open kantoortuin voor veel afleiding en geluidsoverlast kan zorgen, waardoor mensen zich slecht kunnen concentreren en minder productief worden. Uit onderzoek blijkt dat de akoestiek van een werkomgeving de bepalende factor is voor productiviteit.2 Door geluidsoverlast verliezen werkgevers naar schatting zo’n 24 werkdagen per jaar, per werknemer.3

 

“Een goede werkomgeving faciliteert daarom zowel samenwerking als concentratie, zonder dat zij elkaar in de weg zitten.”

 

Bij het ontwerpen draait het daarbij om het vinden van de juiste verhouding tussen open en besloten, en het maken van een slimme indeling. Voor elk bedrijf ligt de gewenste balans tussen privacy en interactie weer anders. Tijdens de conceptontwikkeling starten wij daarom altijd met een grondig vooronderzoek. Met de informatie van het onderzoek kunnen we de balans precies vormgeven en vertalen naar ruimtelijke oplossingen die passen bij de werkprocessen van onze opdrachtgever. 

GEZONDHEID
Veel mensen brengen tegenwoordig een groot deel van hun volwassen leven door in een kantoorinterieur. Het is geen verrassing dat werkomgevingen daarom een belangrijke impact hebben op gezondheid. In ruimtes met te weinig frisse lucht of daglicht neemt het vermogen tot concentratie snel af en krijgen werknemers last van hoofdpijn en verkoudheid. Het ziekteverzuim en de verminderde prestaties door een haperende gezondheid zijn een grote kostenpost voor bedrijven.4   LEES MEER >>

 

“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt hoe belangrijk voldoende schone lucht, voldoende daglicht, een aangename temperatuur en de aanwezigheid van planten is voor je gezondheid.”

 

Zo kan schone lucht bijvoorbeeld een productiviteitsverhoging tot 11% genereren, en een temperatuur tussen de 20 en 25 graden ervoor zorgen dat de productiviteit constant blijft.5 Per project bekijken we daarom hoe we met het beschikbare budget en de beschikbare kantoorruimte zoveel mogelijk de principes van een gezonde werkomgeving kunnen realiseren. Daarvoor gebruiken we de richtlijnen van de internationale Well-standaard voor gezonde interieurs.6

Een gezonde werkomgeving kan ook gezond gedrag aanmoedigen. Aantrekkelijke routes en uitnodigende trappen kunnen mensen stimuleren om tijdens hun werkdag meer te bewegen. En met meer diversiteit aan zit en sta-werkplekken wordt het makkelijker om tijdens de werkdag verschillende lichaamshoudingen aan te nemen. Dit voorkomt de schadelijke effecten van langdurig zitten, een van de belangrijkste actuele thema’s van gezond werken.

WELZIJN
Werknemers die zich comfortabel en gelukkig voelen op hun werkplek presteren aanzienlijk beter. Daarnaast verwachten de nieuwe generaties kenniswerkers tegenwoordig meer van hun werkgever dan alleen een aantrekkelijk salaris. Om nieuw talent aan te trekken en te binden aan de organisatie wegen ook de de uitstraling van de werkomgeving en de kwaliteit van de voorzieningen voor ontspanning en ontmoeting mee.  LEES MEER >>

 

“Naast het aanpakken van de functionele uitdagingen van een kantoor richt ons bureau zich daarom ook op het ontwerpen van een positieve, inspirerende ervaring voor de gebruikers.”

 

Daarbij proberen we met zoveel mogelijk aspecten rekening te houden. Zo kijken we bijvoorbeeld naar manieren om gebruikers een gevoel van controle geven. Uit onderzoek blijkt dat mensen met controle over hun binnenklimaat 3% productiever zijn.7 Ook het bieden van keuzevrijheid aan gebruikers in hoe en waar ze werken blijkt een sterk positief effect te hebben.8 Zo kunnen mensen gedurende de dag zelf hun balans vormgeven tussen interactie en concentratie, zitten en staan, ontspannen en werken.

Uiteindelijk komt alles samen in het vormgeven van de atmosfeer en uitstraling van de werkomgeving. Een aangename zintuigelijke beleving van materialen, kleuren, licht, planten en meubilair kan een enorme positieve impact hebben op het welzijn van werknemers. Een goed ontworpen werkomgeving draagt daarbij ook de waardes van een bedrijf uit, en kan zo helpen om werknemers te motiveren en een gevoel van verbinding met de bedrijfsmissie te geven.

BRONNEN >>

1. Gensler (2013) –  U.S. Workplace Survey, p.10   >> LINK
2. Cabe (2005) –  The Impact of Office Design on Business Performance, p.49   >> LINK
3. Ecophon (2013) – Kantoor lawaai moet een prijskaartje krijgen    >> LINK
4. Dutch Green building Council (2014) – Gezondheid, Welzijn en Productiviteit in Kantoren, p. 4    >> LINK 
5. Dutch Green building Council (2014) – Gezondheid, Welzijn en Productiviteit in Kantoren, p. 10, 16    >> LINK 
6. Well Standard   >> LINK 
7. Cabe (2005) –  The Impact of Office Design on Business Performance, p.47   >> LINK
8. Gensler (2013) –  U.S. Workplace Survey, p.12   >> LINK 

 

<< TERUG