BLOC7 architecten ontwerpt inspirerende, betaalbare nieuwbouwwoningen voor bouwgroepen (CPO), particulieren en professionele opdrachtgevers.

We ontwerpen gebouwen met een vriendelijk karakter waar mensen zich snel thuis voelen. Gebouwen met een prettige diversiteit, veel daglicht en een aangenaam gevoel van ruimte. Onze ontwerpen zijn toekomstbestendig en flexibel. We zien architectuur als een krachtige structuur die gebruikers zelf in kunnen vullen. Met een slimme indeling laten we altijd mogelijkheden open voor toekomstige verbouwingen en aanpassingen.

Het maken van een kosteneffectief en precies ontwerp staat centraal in onze werkwijze. We leveren creatieve oplossingen om ruimtelijke kwaliteit en efficiëntie te combineren. Onze ontwerpen werken we tot een diep niveau technisch uit, in nauwe samenwerking met adviseurs, fabrikanten en aannemers.

Architect Eric de Ridder (MSc Architectuur,  TU Delft) is de eigenaar van BLOC7 architecten. BLOC7 heeft een flexibel team van architecten en technisch tekenaars.

Architectuur:

• Integraal ontwerpconcept i.s.m. externe adviseurs
• Ontwerpmethodiek kosteneffectief bouwen
• Ontwerp en bouwtekeningen vergunningsaanvraag
• Technische tekeningen voor de uitvoering
• 3D visualisaties
• Bouwbegeleiding

Interieur:

• Interieurconcept en ontwerp
• Technische tekeningen voor de uitvoering
• 3D visualisaties
• Bouwbegeleiding

Haalbaarheid & projectorganisatie:

• Haalbaarheidsstudies
• Stichtingskostenberekeningen
• Bouwkostenbeheersing, vanaf initiatief tot oplevering
• Projectmanagement; coördinatie adviseurs, contact gemeente
• Organiseren aanbestedingen
• Begeleiding contractvorming met aannemer i.s.m. bestekschrijver

Heb je vragen over je project of over onze diensten?