PRIVACYBELEID

Wij respecteren uw privacy. Bij het inplannen van een adviesgesprek, het aanvragen van een Ontwerpvisie en het aanvragen van een whitepaper vragen wij om uw persoonsgegevens. BLOC7 architecten houdt zich hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verantwoordelijke:
• BLOC7 architecten

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om telefonisch contact met u op te nemen voor het adviesgesprek dat u heeft aangevraagd bij ons. De informatie over uw project wordt alleen gebruikt om u te adviseren.
• Voor het maken van een Ontwerpvisie die u heeft aangevraagd. We gebruiken de informatie om contact met u op te nemen voor de verdere samenwerking. De informatie over uw project wordt alleen gebruikt om de Ontwerpvisie voor u te produceren.
• Om per e-mail de whitepaper naar u te versturen die u bij ons heeft aangevraagd. Na versturen van de whitepaper kunnen wij op een later moment per e-mail contact met u opnemen om te vragen of wij u verder kunnen helpen met uw project.
• Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website.

Recht op inzage, correctie en bezwaar:
De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Daarnaast kunnen wij u verzoeken zich te identificeren, bijvoorbeeld een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Heeft u een dergelijk verzoek? Dan kunt u uw verzoek richten aan: info@bloc7.nl

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze diensten. U kunt dit kosteloos schriftelijk doorgeven aan: info@bloc7.nl

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
BLOC7 architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra u aangeeft niet langer uw gegevens aan ons te willen verstrekken verwijderen wij deze op uw verzoek. Uiteraard proberen wij dit verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar nemen een termijn in acht van 14 dagen vanaf het versturen van uw verzoek.

Uw bezoek aan deze site en cookies:
Bij het bezoek aan deze website worden geanonimiseerde gebruikersgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld hoe lang iemand op de website doorbrengt en welke pagina’s daarbij bezocht worden. We slaan geen IP-adressen, voorkeuren, browsegeschiedenis en andere persoonsgegevens op bij het bijhouden van de statistieken van onze website. We maken gebruik van een SSL certificaat, waardoor er een beveiligde verbinding is tussen de gebruiker en onze server. Indien u bij het aanschaffen van een product persoonsgegevens invult en naar ons verstuurt, zijn deze gegevens dus beveiligd.

Klantenservice:
Als u vragen heeft kunt u ons bellen of mailen. Om u steeds weer snel en zo goed mogelijk te helpen, slaan wij de(ze) contacthistorie en inhoud op.

Beveiligen:
BLOC7 architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met BLOC7 architecten op via info@bloc7.nl
BLOC7 architecten is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59001585
Telefoon: 0614756740
E-mailadres: info@bloc7.nl

Klachten?
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u deze indienen bij de directie van BLOC7 architecten.

BLOC7 architecten heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan BLOC7 architecten verstrekt.